Volume 242, April 2022
Handling imbalanced datasets through Optimum-Path Forest.

Leandro Aparecido Passos Danilo S. Jodas Luiz Carlos Felix Ribeiro Marco Akio André Nunes de Souza João Paulo Papa

Federated Neural Collaborative Filtering.

Vasileios Perifanis Pavlos S. Efraimidis

MultiEmo: Multi-task framework for emoji prediction.

SangEun Lee Dahye Jeong Eunil Park

A data-driven evolutionary algorithm with multi-evolutionary sampling strategy for expensive optimization.

Fangzhou Yu Wenyin Gong Huixiang Zhen

A novel discrete firefly algorithm for Bayesian network structure learning.

Xianchang Wang Hongjia Ren Xiaoxin Guo

MOTEO: A novel physics-based multiobjective thermal exchange optimization algorithm to design truss structures.

Sumit Kumar Pradeep Jangir Ghanshyam G. Tejani Premkumar Manoharan

A classification surrogate-assisted multi-objective evolutionary algorithm for expensive optimization.

Jinglu Li Peng Wang Huachao Dong Jiangtao Shen Caihua Chen

A hash map-based memetic algorithm for the distributed permutation flowshop scheduling problem with preventive maintenance to minimize total flowtime.

Jia-Yang Mao Quan-Ke Pan Zhong-Hua Miao Liang Gao Shuai Chen

A Linearly Adaptive Sine-Cosine Algorithm with Application in Deep Neural Network for Feature Optimization in Arrhythmia Classification using ECG Signals.

Pooja Sharma Shail Kumar Dinkar

An ensemble extended belief rule base decision model for imbalanced classification problems.

Long-Hao Yang Tianyu Ren Fei-Fei Ye Peter Nicholl Ying-Ming Wang Haitian Lu

A probabilistic data analytics methodology based on Bayesian Belief network for predicting and understanding breast cancer survival.

Asli Z. Dag Zumrut Akcam Eyyub Kibis Serhat Simsek Dursun Delen

A fuzzy adaptive zeroing neural network with superior finite-time convergence for solving time-variant linear matrix equations.

Jianhua Dai Ping Tan Xing Yang Lin Xiao Lei Jia Yongjun He

Accurate policy detection and efficient knowledge reuse against multi-strategic opponents.

Hao Chen Quan Liu Ke Fu Jian Huang Chang Wang Jianxing Gong

Link prediction in weighted networks via motif predictor.

Longjie Li Yanhong Wen Shenshen Bai Panfeng Liu

A residual convolutional neural network based approach for real-time path planning.

Yang Liu Zheng Zheng Fangyun Qin Xiaoyi Zhang Haonan Yao

Part-Wise AtlasNet for 3D point cloud reconstruction from a single image.

Qian Yu Chengzhuan Yang Hui Wei

A particle swarm optimizer with multi-level population sampling and dynamic p-learning mechanisms for large-scale optimization.

Mengmeng Sheng Zidong Wang Weibo Liu Xi Wang Shengyong Chen Xiaohui Liu

A novel method based on deep transfer unsupervised learning network for bearing fault diagnosis under variable working condition of unequal quantity.

Hao Su Xin Yang Ling Xiang Aijun Hu Yonggang Xu

A quantitative argumentation-based Automated eXplainable Decision System for fake news detection on social media.

Haixiao Chi Beishui Liao

Not all datasets are born equal: On heterogeneous tabular data and adversarial examples.

Yael Mathov Eden Levy Ziv Katzir Asaf Shabtai Yuval Elovici

THINK: A novel conversation model for generating grammatically correct and coherent responses.

Bin Sun Shaoxiong Feng Yiwei Li Jiamou Liu Kan Li

LC3Net: Ladder context correlation complementary network for salient object detection.

Xian Fang Jinchao Zhu Xiuli Shao Hongpeng Wang

Rule mining over knowledge graphs via reinforcement learning.

Lihan Chen Sihang Jiang Jingping Liu Chao Wang Sheng Zhang Chenhao Xie Jiaqing Liang Yanghua Xiao Rui Song

Learning a robust classifier for short-term traffic state prediction.

He Yan Liyong Fu Yong Qi Li Cheng Qiaolin Ye Dong-Jun Yu

A span-sharing joint extraction framework for harvesting aspect sentiment triplets.

You Li Yongdong Lin Yuming Lin Liang Chang Huibing Zhang

Group non-convex sparsity regularized partially shared dictionary learning for multi-view learning.

Haoli Zhao Peng Zhong Haiqin Chen Zhenni Li Wuhui Chen Zibin Zheng

A multivariate time series segmentation algorithm for analyzing the operating statuses of tunnel boring machines.

Yong Pang Maolin Shi Liyong Zhang Wei Sun Xueguan Song

Fusion of spectral and prosody modelling for multilingual speech emotion conversion.

Susmitha Vekkot Deepa Gupta

DualGCN: An Aspect-Aware Dual Graph Convolutional Network for review-based recommender.

Liye Shi Wen Wu Wenxin Hu Jie Zhou Jiayi Chen Wei Zheng Liang He

Deep metric learning for accurate protein secondary structure prediction.

Wei Yang Yang Liu Chunjing Xiao

Coarse-to-fine dual-level attention for video-text cross modal retrieval.

Ming Jin Huaxiang Zhang Lei Zhu Jiande Sun Li Liu

MCLA: Research on cumulative learning of Markov Logic Network.

Shan Cui Tao Zhu Xiao Zhang Huansheng Ning

Cooperative Refinement Learning for domain adaptive person Re-identification.

Jinjia Peng Guangqi Jiang Huibing Wang

Interval valued demand and prepayment-based inventory model for perishable items via parametric approach of interval and meta-heuristic algorithms.

Amalesh Kumar Manna Md. Al-Amin Khan Md Sadikur Rahman Ali Akbar Shaikh Asoke Kumar Bhunia

Multistrategy boosted multicolony whale virtual parallel optimization approaches.

Sheng Liu Ziya Xiao Xiaoming You Ruidan Su

A nondestructive automatic defect detection method with pixelwise segmentation.

Lei Yang Junfeng Fan Benyan Huo En Li Yanhong Liu

Refining pseudo labels for unsupervised Domain Adaptive Re-Identification.

Shanshan Wang Lei Zhang Weihua Chen Fan Wang Hao Li

Efficient multiobjective optimization for an AGV energy-efficient scheduling problem with release time.

Wen-Qiang Zou Quan-Ke Pan Ling Wang Zhong-Hua Miao Chen Peng

Knowledge-guided two-stage memetic search for the pickup and delivery traveling salesman problem with FIFO loading.

Yiyao Zhu Yongquan Chen Zhang-Hua Fu

An effective metaheuristic with a differential flight strategy for the distributed permutation flowshop scheduling problem with sequence-dependent setup times.

Hengwei Guo Hong-yan Sang Biao Zhang Leilei Meng Lili Liu

Locally weighted factorization machine with fuzzy partition for elderly readmission prediction.

Jiandong Zhou Xiang Li Xin Wang Yunpeng Chai Qingpeng Zhang

Ant colony optimization with a new exploratory heuristic information approach for open shop scheduling problem.

Mohamed Kurdi

Snake Optimizer: A novel meta-heuristic optimization algorithm.

Fatma A. Hashim Abdelazim G. Hussien

Natural language understanding for argumentative dialogue systems in the opinion building domain.

Waheed Ahmed Abro Annalena Aicher Niklas Rach Stefan Ultes Wolfgang Minker Guilin Qi

Real noise image adjustment networks for saliency-aware stylistic color retouch.

Bo Jiang Yao Lu Guangming Lu David Zhang

Transferring Inter-Class Correlation for Teacher-Student frameworks with flexible models.

Hui Wen Yue Wu Jingjing Li Chenming Yang Hancong Duan Yang Yang

Equalization ensemble for large scale highly imbalanced data classification.

Jinjun Ren Yuping Wang Mingqian Mao Yiu-ming Cheung

A knowledge infused context driven dialogue agent for disease diagnosis using hierarchical reinforcement learning.

Abhisek Tiwari Sriparna Saha Pushpak Bhattacharyya

Prediction of wind turbine blade icing fault based on selective deep ensemble model.

Jin Xiao Chunyan Li Bo Liu Jing Huang Ling Xie

Dynamic multi-swarm differential learning harris hawks optimizer and its application to optimal dispatch problem of cascade hydropower stations.

Junfeng Liu Xinggao Liu Yun Wu Zhe Yang Jian Xu

Broad-learning recurrent Hermite neural control for unknown nonlinear systems.

Chun-Fei Hsu Bo-Rui Chen Bing-Fei Wu

Improving complex knowledge base question answering via structural information learning.

Jinhao Zhang Lizong Zhang Bei Hui Ling Tian

Deep learning based face beauty prediction via dynamic robust losses and ensemble regression.

Fares Bougourzi Fadi Dornaika Abdelmalik Taleb-Ahmed

roadscene2vec: A tool for extracting and embedding road scene-graphs.

Arnav Vaibhav Malawade Shih-Yuan Yu Brandon Hsu Harsimrat Kaeley Anurag Karra Mohammad Abdullah Al Faruque

Transfer reinforcement learning via meta-knowledge extraction using auto-pruned decision trees.

Yixing Lan Xin Xu Qiang Fang Yujun Zeng Xinwang Liu Xianjian Zhang

Adaptive Spatio-temporal Graph Neural Network for traffic forecasting.

Xuxiang Ta Zihan Liu Xiao Hu Le Yu Leilei Sun Bowen Du

Fuzzy deep wavelet neural network with hybrid learning algorithm: Application to electrical resistivity imaging inversion.

Li Dong Feibo Jiang Minjie Wang Xiaolong Li