Volume 41, Number 12, December 2019
Visual Permutation Learning.

Rodrigo Santa Cruz Basura Fernando Anoop Cherian Stephen Gould

Video Imprint.

Zhanning Gao Le Wang Nebojsa Jojic Zhenxing Niu Nanning Zheng Gang Hua

Transferable Representation Learning with Deep Adaptation Networks.

Mingsheng Long Yue Cao Zhangjie Cao Jianmin Wang Michael I. Jordan

Sparse One-Grab Sampling with Probabilistic Guarantees.

Maryam Jaberi Marianna Pensky Hassan Foroosh

Shallowing Deep Networks: Layer-Wise Pruning Based on Feature Representations.

Shi Chen Qi Zhao

Segmentation of Laser Point Clouds in Urban Areas by a Modified Normalized Cut Method.

Avishek Dutta Johannes Engels Michael Hahn

Re-weighting and 1-Point RANSAC-Based PnnP Solution to Handle Outliers.

Haoyin Zhou Tao Zhang Jayender Jagadeesan

Representation Learning by Rotating Your Faces.

Luan Tran Xi Yin Xiaoming Liu

Rank Minimization for Snapshot Compressive Imaging.

Yang Liu Xin Yuan Jin-Li Suo David J. Brady Qionghai Dai

Personalized Saliency and Its Prediction.

Yanyu Xu Shenghua Gao Junru Wu Nianyi Li Jingyi Yu

Order-Preserving Optimal Transport for Distances between Sequences.

Bing Su Gang Hua

On the Effectiveness of Least Squares Generative Adversarial Networks.

Xudong Mao Qing Li Haoran Xie Raymond Y. K. Lau Zhen Wang Stephen Paul Smolley

Multivariate Mixture Model for Myocardial Segmentation Combining Multi-Source Images.

Xiahai Zhuang

Motion Segmentation via Generalized Curvatures.

Robert T. Arn Pradyumna Narayana Tegan Emerson Bruce A. Draper Michael Kirby Chris Peterson

Material Classification from Time-of-Flight Distortions.

Kenichiro Tanaka Yasuhiro Mukaigawa Takuya Funatomi Hiroyuki Kubo Yasuyuki Matsushita Yasushi Yagi

Holistic CNN Compression via Low-Rank Decomposition with Knowledge Transfer.

Shaohui Lin Rongrong Ji Chao Chen Dacheng Tao Jiebo Luo

Height-from-Polarisation with Unknown Lighting or Albedo.

William A. P. Smith Ravi Ramamoorthi Silvia Tozza

Generative Zero-Shot Learning via Low-Rank Embedded Semantic Dictionary.

Zhengming Ding Ming Shao Yun Fu

Estimating the Number of Correct Matches Using Only Spatial Order.

Lior Talker Yael Moses Ilan Shimshoni

Discriminant Functional Learning of Color Features for the Recognition of Facial Action Units and Their Intensities.

Carlos F. Benitez-Quiroz Ramprakash Srinivasan Aleix M. Martínez

Dense 3D Object Reconstruction from a Single Depth View.

Bo Yang Stefano Rosa Andrew Markham Niki Trigoni Hongkai Wen

Anthropomorphic Features for On-Line Signatures.

Moisés Díaz Cabrera Miguel A. Ferrer Jose J. Quintana

Active Camera Relocalization from a Single Reference Image without Hand-Eye Calibration.

Fei-Peng Tian Wei Feng Qian Zhang Xiaowei Wang Jizhou Sun Vincenzo Loia Zhi-Qiang Liu


Volume 41, Number 11, November 2019
Cross-Generation Kinship Verification with Sparse Discriminative Metric.

Shuyang Wang Zhengming Ding Yun Fu

Visual Tracking via Dynamic Graph Learning.

Chenglong Li Liang Lin Wangmeng Zuo Jin Tang Ming-Hsuan Yang

Ticker: An Adaptive Single-Switch Text Entry Method for Visually Impaired Users.

Emli-Mari Nel Per Ola Kristensson David J. C. MacKay

Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos.

Limin Wang Yuanjun Xiong Zhe Wang Yu Qiao Dahua Lin Xiaoou Tang Luc Van Gool

Semi-Supervised Domain Adaptation by Covariance Matching.

Limin Li Zhenyue Zhang

Robust Visual Tracking via Hierarchical Convolutional Features.

Chao Ma Jia-Bin Huang Xiaokang Yang Ming-Hsuan Yang

Predicting Head Movement in Panoramic Video: A Deep Reinforcement Learning Approach.

Mai Xu Yuhang Song Jianyi Wang Minglang Qiao Liangyu Huo Zulin Wang

Pixel Objectness: Learning to Segment Generic Objects Automatically in Images and Videos.

Bo Xiong Suyog Dutt Jain Kristen Grauman

Nonlinear Asymmetric Multi-Valued Hashing.

Cheng Da Gaofeng Meng Shiming Xiang Kun Ding Shibiao Xu Qing Yang Chunhong Pan

Non-Exhaustive, Overlapping Clustering.

Joyce Jiyoung Whang Yangyang Hou David F. Gleich Inderjit S. Dhillon

Large-Scale Low-Rank Matrix Learning with Nonconvex Regularizers.

Quanming Yao James T. Kwok Taifeng Wang Tie-Yan Liu

Fast Multi-Instance Multi-Label Learning.

Sheng-Jun Huang Wei Gao Zhi-Hua Zhou

Fast and Accurate Image Super-Resolution with Deep Laplacian Pyramid Networks.

Wei-Sheng Lai Jia-Bin Huang Narendra Ahuja Ming-Hsuan Yang

Efficient Training for Positive Unlabeled Learning.

Emanuele Sansone Francesco G. B. De Natale Zhi-Hua Zhou

Early Action Prediction by Soft Regression.

Jianfang Hu Wei-Shi Zheng Lianyang Ma Gang Wang Jianhuang Lai Jianguo Zhang

Convolutional Neural Network Architecture for Geometric Matching.

Ignacio Rocco Relja Arandjelovic Josef Sivic

A Generic Multi-Projection-Center Model and Calibration Method for Light Field Cameras.

Qi Zhang Chunping Zhang Jinbo Ling Qing Wang Jingyi Yu


Volume 41, Number 10, October 2019
ThiNet: Pruning CNN Filters for a Thinner Net.

Jian-Hao Luo Hao Zhang Hong-Yu Zhou Chen-Wei Xie Jianxin Wu Weiyao Lin

RaspiReader: Open Source Fingerprint Reader.

Joshua J. Engelsma Kai Cao Anil K. Jain

Packing Convolutional Neural Networks in the Frequency Domain.

Yunhe Wang Chang Xu Chao Xu Dacheng Tao

Max-Margin Majority Voting for Learning from Crowds.

Tian Tian Jun Zhu You Qiaoben

Label Consistent Matrix Factorization Hashing for Large-Scale Cross-Modal Similarity Search.

Di Wang Xinbo Gao Xiumei Wang Lihuo He

Generalizable Data-Free Objective for Crafting Universal Adversarial Perturbations.

Konda Reddy Mopuri Aditya Ganeshan R. Venkatesh Babu

Dominant Sets for "Constrained" Image Segmentation.

Eyasu Zemene Mequanint Leulseged Tesfaye Alemu Marcello Pelillo

Hashing with Mutual Information.

Fatih Çakir Kun He Sarah Adel Bargal Stan Sclaroff

Late Fusion Incomplete Multi-View Clustering.

Xinwang Liu Xinzhong Zhu Miaomiao Li Lei Wang Chang Tang Jianping Yin Dinggang Shen Huaimin Wang Wen Gao

Min-Entropy Latent Model for Weakly Supervised Object Detection.

Fang Wan Pengxu Wei Zhenjun Han Jianbin Jiao Qixiang Ye

3D-Aided Dual-Agent GANs for Unconstrained Face Recognition.

Jian Zhao Lin Xiong Jianshu Li Junliang Xing Shuicheng Yan Jiashi Feng

Robust Kronecker Component Analysis.

Mehdi Bahri Yannis Panagakis Stefanos Zafeiriou

Side Information for Face Completion: A Robust PCA Approach.

Niannan Xue Jiankang Deng Shiyang Cheng Yannis Panagakis Stefanos Zafeiriou

Tattoo Image Search at Scale: Joint Detection and Compact Representation Learning.

Hu Han Jie Li Anil K. Jain Shiguang Shan Xilin Chen

Two-Stream Region Convolutional 3D Network for Temporal Activity Detection.

Huijuan Xu Abir Das Kate Saenko

Denoising Prior Driven Deep Neural Network for Image Restoration.

Weisheng Dong Peiyao Wang Wotao Yin Guangming Shi Fangfang Wu Xiaotong Lu

Runtime Network Routing for Efficient Image Classification.

Yongming Rao Jiwen Lu Ji Lin Jie Zhou

Guest Editors' Introduction to the Special Section on Compact and Efficient Feature Representation and Learning in Computer Vision.

Li Liu Matti Pietikäinen Jie Chen Guoying Zhao Xiaogang Wang Rama Chellappa


Volume 41, Number 9, September 2019
PsyPhy: A Psychophysics Driven Evaluation Framework for Visual Recognition.

Brandon RichardWebster Samuel E. Anthony Walter J. Scheirer

Outlier Detection for Robust Multi-Dimensional Scaling.

Leonid Blouvshtein Daniel Cohen-Or

A Kronecker Product Model for Repeated Pattern Detection on 2D Urban Images.

Juan Liu Emmanouil Z. Psarakis Yang Feng Ioannis Stamos

Zero-Shot Learning - A Comprehensive Evaluation of the Good, the Bad and the Ugly.

Yongqin Xian Christoph H. Lampert Bernt Schiele Zeynep Akata

Visual Dynamics: Stochastic Future Generation via Layered Cross Convolutional Networks.

Tianfan Xue Jiajun Wu Katherine L. Bouman William T. Freeman

Solving Square Jigsaw Puzzle by Hierarchical Loop Constraints.

Kilho Son James Hays David B. Cooper

Scattering Networks for Hybrid Representation Learning.

Edouard Oyallon Sergey Zagoruyko Gabriel Huang Nikos Komodakis Simon Lacoste-Julien Matthew B. Blaschko Eugene Belilovsky

Salient Subsequence Learning for Time Series Clustering.

Qin Zhang Jia Wu Peng Zhang Guodong Long Chengqi Zhang

Safe Classification with Augmented Features.

Chenping Hou Ling-Li Zeng Dewen Hu

Opening the Black Box: Hierarchical Sampling Optimization for Hand Pose Estimation.

Danhang Tang Qi Ye Shanxin Yuan Jonathan Taylor Pushmeet Kohli Cem Keskin Tae-Kyun Kim Jamie Shotton

On Detection, Data Association and Segmentation for Multi-Target Tracking.

Yicong Tian Afshin Dehghan Mubarak Shah

Interpreting Deep Visual Representations via Network Dissection.

Bolei Zhou David Bau Aude Oliva Antonio Torralba

Image Deblurring with a Class-Specific Prior.

Saeed Anwar Cong Phuoc Huynh Fatih Porikli

Distributed Multi-Agent Gaussian Regression via Finite-Dimensional Approximations.

Gianluigi Pillonetto Luca Schenato Damiano Varagnolo

Distance Encoded Product Quantization for Approximate K-Nearest Neighbor Search in High-Dimensional Space.

Jae-Pil Heo Zhe L. Lin Sung-Eui Yoon

Deep Collaborative Embedding for Social Image Understanding.

Zechao Li Jinhui Tang Tao Mei

Bearing-Based Network Localizability: A Unifying View.

Federica Arrigoni Andrea Fusiello

ASTER: An Attentional Scene Text Recognizer with Flexible Rectification.

Baoguang Shi Mingkun Yang Xinggang Wang Pengyuan Lyu Cong Yao Xiang Bai


Volume 41, Number 8, August 2019
Social Anchor-Unit Graph Regularized Tensor Completion for Large-Scale Image Retagging.

Jinhui Tang Xiangbo Shu Zechao Li Yu-Gang Jiang Qi Tian

Advances in Variational Inference.

Cheng Zhang Judith Bütepage Hedvig Kjellström Stephan Mandt

Visibility Constrained Generative Model for Depth-Based 3D Facial Pose Tracking.

Lu Sheng Jianfei Cai Tat-Jen Cham Vladimir Pavlovic King Ngi Ngan

Virtual Adversarial Training: A Regularization Method for Supervised and Semi-Supervised Learning.

Takeru Miyato Shin-ichi Maeda Masanori Koyama Shin Ishii

View Adaptive Neural Networks for High Performance Skeleton-Based Human Action Recognition.

Pengfei Zhang Cuiling Lan Junliang Xing Wenjun Zeng Jianru Xue Nanning Zheng

StackGAN++: Realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks.

Han Zhang Tao Xu Hongsheng Li Shaoting Zhang Xiaogang Wang Xiaolei Huang Dimitris N. Metaxas

Richer Convolutional Features for Edge Detection.

Yun Liu Ming-Ming Cheng Xiaowei Hu Jia-Wang Bian Le Zhang Xiang Bai Jinhui Tang

Learning Deep Binary Descriptor with Multi-Quantization.

Yueqi Duan Jiwen Lu Ziwei Wang Jianjiang Feng Jie Zhou

Joint Image Filtering with Deep Convolutional Networks.

Yijun Li Jia-Bin Huang Narendra Ahuja Ming-Hsuan Yang

Focal Visual-Text Attention for Memex Question Answering.

Junwei Liang Lu Jiang Liangliang Cao Yannis Kalantidis Li-Jia Li Alexander G. Hauptmann

Flow Fields: Dense Correspondence Fields for Highly Accurate Large Displacement Optical Flow Estimation.

Christian Bailer Bertram Taetz Didier Stricker

Exploiting Unlabeled Data in CNNs by Self-Supervised Learning to Rank.

Xialei Liu Joost van de Weijer Andrew D. Bagdanov

EuroCity Persons: A Novel Benchmark for Person Detection in Traffic Scenes.

Markus Braun Sebastian Krebs Fabian Flohr Dariu M. Gavrila

Deep Supervision with Intermediate Concepts.

Chi Li M. Zeeshan Zia Quoc-Huy Tran Xiang Yu Gregory D. Hager Manmohan Chandraker

Calibrating Classification Probabilities with Shape-Restricted Polynomial Regression.

Yongqiao Wang Lishuai Li Chuangyin Dang

A Region-Based Gauss-Newton Approach to Real-Time Monocular Multiple Object Tracking.

Henning Tjaden Ulrich Schwanecke Elmar Schömer Daniel Cremers

Anticipating Where People will Look Using Adversarial Networks.

Mengmi Zhang Keng Teck Ma Joo Hwee Lim Qi Zhao Jiashi Feng


Volume 41, Number 7, July 2019
Binary Multi-View Clustering.

Zheng Zhang Li Liu Fumin Shen Heng Tao Shen Ling Shao

Wasserstein CNN: Learning Invariant Features for NIR-VIS Face Recognition.

Ran He Xiang Wu Zhenan Sun Tieniu Tan

Unifying Visual Attribute Learning with Object Recognition in a Multiplicative Framework.

Kongming Liang Hong Chang Bingpeng Ma Shiguang Shan Xilin Chen

Salient Object Detection with Recurrent Fully Convolutional Networks.

Linzhao Wang Lijun Wang Huchuan Lu Pingping Zhang Xiang Ruan

Predicting the Driver's Focus of Attention: The DR(eye)VE Project.

Andrea Palazzi Davide Abati Simone Calderara Francesco Solera Rita Cucchiara

Pólya Urn Latent Dirichlet Allocation: A Doubly Sparse Massively Parallel Sampler.

Alexander Terenin Måns Magnusson Leif Jonsson David Draper

ℓpℓp-Box ADMM: A Versatile Framework for Integer Programming.

Baoyuan Wu Bernard Ghanem

Light Field Reconstruction Using Convolutional Network on EPI and Extended Applications.

Gaochang Wu Yebin Liu Lu Fang Qionghai Dai Tianyou Chai

Large Scale Image Segmentation with Structured Loss Based Deep Learning for Connectome Reconstruction.

Jan Funke Fabian Tschopp William Grisaitis Arlo Sheridan Chandan Singh Stephan Saalfeld Srinivas C. Turaga

Fine-Tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation.

Filip Radenovic Giorgos Tolias Ondrej Chum

Few-Example Object Detection with Model Communication.

Xuanyi Dong Liang Zheng Fan Ma Yi Yang Deyu Meng

Feedback Convolutional Neural Network for Visual Localization and Segmentation.

Chunshui Cao Yongzhen Huang Yi Yang Liang Wang Zilei Wang Tieniu Tan

Error Backprojection Algorithms for Non-Line-of-Sight Imaging.

Marco La Manna Fiona Kine Eric Breitbach Jonathan Jackson Talha Sultan Andreas Velten

End-to-End Policy Learning for Active Visual Categorization.

Dinesh Jayaraman Kristen Grauman

Efficient Learning-Free Keyword Spotting.

George Retsinas Georgios Louloudis Nikolaos Stamatopoulos Basilis Gatos

Differential Geometry in Edge Detection: Accurate Estimation of Position, Orientation and Curvature.

Benjamin B. Kimia Xiaoyan Li Yuliang Guo Amir Tamrakar

DeepIGeoS: A Deep Interactive Geodesic Framework for Medical Image Segmentation.

Guotai Wang Maria A. Zuluaga Wenqi Li Rosalind Pratt Premal A. Patel Michael Aertsen Tom Doel Anna L. David Jan Deprest Sébastien Ourselin Tom Vercauteren

Content Aware Image Pre-Compensation.

Jinwei Ye Yu Ji Mingyuan Zhou Sing Bing Kang Jingyi Yu

A Deep Network Solution for Attention and Aesthetics Aware Photo Cropping.

Wenguan Wang Jianbing Shen Haibin Ling


Volume 41, Number 6, June 2019
Video Object Segmentation without Temporal Information.

Kevis-Kokitsi Maninis Sergi Caelles Yuhua Chen Jordi Pont-Tuset Laura Leal-Taixé Daniel Cremers Luc Van Gool

Unsupervised Deep Learning of Compact Binary Descriptors.

Kevin Lin Jiwen Lu Chu-Song Chen Jie Zhou Ming-Ting Sun

Super-Fine Attributes with Crowd Prototyping.

Daniel Martinho-Corbishley Mark S. Nixon John N. Carter

Piecewise Flat Embedding for Image Segmentation.

Chaowei Fang Zicheng Liao Yizhou Yu

Physically-Based Simulation of Cosmetics via Intrinsic Image Decomposition with Facial Priors.

Chen Li Kun Zhou Hsiang-Tao Wu Stephen Lin

Occlusion-Aware Method for Temporally Consistent Superpixels.

Matthias Reso Jörn Jachalsky Bodo Rosenhahn Jörn Ostermann

Monocular Depth Estimation Using Multi-Scale Continuous CRFs as Sequential Deep Networks.

Dan Xu Elisa Ricci Wanli Ouyang Xiaogang Wang Nicu Sebe

Learning to Deblur Images with Exemplars.

Jinshan Pan Wenqi Ren Zhe Hu Ming-Hsuan Yang

Learning and Selecting Confidence Measures for Robust Stereo Matching.

Min-Gyu Park Kuk-Jin Yoon

Joint Active Learning with Feature Selection via CUR Matrix Decomposition.

Changsheng Li Xiangfeng Wang Weishan Dong Junchi Yan Qingshan Liu Hongyuan Zha

Imbalanced Deep Learning by Minority Class Incremental Rectification.

Qi Dong Shaogang Gong Xiatian Zhu

Egocentric Meets Top-View.

Shervin Ardeshir Ali Borji

Dynamic Clustering Algorithms via Small-Variance Analysis of Markov Chain Mixture Models.

Trevor Campbell Brian Kulis Jonathan P. How

Density-Preserving Hierarchical EM Algorithm: Simplifying Gaussian Mixture Models for Approximate Inference.

Lei Yu Tianyu Yang Antoni B. Chan

Composite Quantization.

Jingdong Wang Ting Zhang

CNN-Based Real-Time Dense Face Reconstruction with Inverse-Rendered Photo-Realistic Face Images.

Yudong Guo Juyong Zhang Jianfei Cai Boyi Jiang Jianmin Zheng

A Fast Frequent Directions Algorithm for Low Rank Approximation.

Dan Teng Delin Chu


Volume 41, Number 5, May 2019
Recurrent Shape Regression.

Zhen Cui Shengtao Xiao Zhiheng Niu Shuicheng Yan Wenming Zheng

What Makes Objects Similar: A Unified Multi-Metric Learning Approach.

Han-Jia Ye De-Chuan Zhan Yuan Jiang Zhi-Hua Zhou

Visual Dialog.

Abhishek Das Satwik Kottur Khushi Gupta Avi Singh Deshraj Yadav Stefan Lee José M. F. Moura Devi Parikh Dhruv Batra

Robust 3D Human Pose Estimation from Single Images or Video Sequences.

Chunyu Wang Yizhou Wang Zhouchen Lin Alan L. Yuille

Regularized Diffusion Process on Bidirectional Context for Object Retrieval.

Song Bai Xiang Bai Qi Tian Longin Jan Latecki

Patchmatch-Based Robust Stereo Matching Under Radiometric Changes.

Jaeseung Lim Sankeun Lee

On the Reconstruction of Face Images from Deep Face Templates.

Guangcan Mai Kai Cao Pong C. Yuen Anil K. Jain

Online Data Thinning via Multi-Subspace Tracking.

Xin Jiang Hunt Rebecca Willett

Learning Support Correlation Filters for Visual Tracking.

Wangmeng Zuo Xiaohe Wu Liang Lin Lei Zhang Ming-Hsuan Yang

Image Projective Invariants.

Erbo Li Hanlin Mo Dong Xu Hua Li

Hyperspectral Light Field Stereo Matching.

Kang Zhu Yujia Xue Qiang Fu Sing Bing Kang Xilin Chen Jingyi Yu

Hedging Deep Features for Visual Tracking.

Yuankai Qi Shengping Zhang Lei Qin Qingming Huang Hongxun Yao Jongwoo Lim Ming-Hsuan Yang

Efficient Registration of High-Resolution Feature Enhanced Point Clouds.

Philipp Jauer Ivo Kuhlemann Ralf Bruder Achim Schweikard Floris Ernst

Detecting Regions of Maximal Divergence for Spatio-Temporal Anomaly Detection.

Björn Barz Erik Rodner Yanira Guanche Garcia Joachim Denzler

Deep Mixture of Diverse Experts for Large-Scale Visual Recognition.

Tianyi Zhao Qiuyu Chen Zhenzhong Kuang Jun Yu Wei Zhang Jianping Fan

Anchor-Free Correlated Topic Modeling.

Xiao Fu Kejun Huang Nicholas D. Sidiropoulos Qingjiang Shi Mingyi Hong

A Graph Based Image Interpretation Method Using A Priori Qualitative Inclusion and Photometric Relationships.

Jean-Baptiste Fasquel Nicolas Delanoue

Aggregating Randomized Clustering-Promoting Invariant Projections for Domain Adaptation.

Jian Liang Ran He Zhenan Sun Tieniu Tan


Volume 41, Number 4, April 2019
Transferring Knowledge Fragments for Learning Distance Metric from a Heterogeneous Domain.

Yong Luo Yonggang Wen Tongliang Liu Dacheng Tao

Towards Personalized Image Captioning via Multimodal Memory Networks.

Cesc Chunseong Park Byeongchang Kim Gunhee Kim

Semi-Supervised Video Object Segmentation with Super-Trajectories.

Wenguan Wang Jianbing Shen Fatih Porikli Ruigang Yang

Robust Spatio-Temporal Clustering and Reconstruction of Multiple Deformable Bodies.

Antonio Agudo Francesc Moreno-Noguer

Real-Time 3D Hand Pose Estimation with 3D Convolutional Neural Networks.

Liuhao Ge Hui Liang Junsong Yuan Daniel Thalmann

Ordinal Constraint Binary Coding for Approximate Nearest Neighbor Search.

Hong Liu Rongrong Ji Jingdong Wang Chunhua Shen

Non-Negative Matrix Factorizations for Multiplex Network Analysis.

Vladimir Gligorijevic Yannis Panagakis Stefanos Zafeiriou

Multi-Task Structure-Aware Context Modeling for Robust Keypoint-Based Object Tracking.

Xi Li Liming Zhao Wei Ji Yiming Wu Fei Wu Ming-Hsuan Yang Dacheng Tao Ian Reid

MonoCap: Monocular Human Motion Capture using a CNN Coupled with a Geometric Prior.

Xiaowei Zhou Menglong Zhu Georgios Pavlakos Spyridon Leonardos Konstantinos G. Derpanis Kostas Daniilidis

Memory Efficient Max Flow for Multi-Label Submodular MRFs.

Thalaiyasingam Ajanthan Richard Hartley Mathieu Salzmann

Look into Person: Joint Body Parsing & Pose Estimation Network and a New Benchmark.

Xiaodan Liang Ke Gong Xiaohui Shen Liang Lin

High-Speed Hyperspectral Video Acquisition By Combining Nyquist and Compressive Sampling.

Lizhi Wang Zhiwei Xiong Hua Huang Guangming Shi Feng Wu Wenjun Zeng

From Social to Individuals: A Parsimonious Path of Multi-Level Models for Crowdsourced Preference Aggregation.

Qianqian Xu Jiechao Xiong Xiaochun Cao Qingming Huang Yuan Yao

Discriminative Optimization: Theory and Applications to Computer Vision.

Jayakorn Vongkulbhisal Fernando De la Torre João Paulo Costeira

Deeply Supervised Salient Object Detection with Short Connections.

Qibin Hou Ming-Ming Cheng Xiaowei Hu Ali Borji Zhuowen Tu Philip H. S. Torr

Beyond Sharing Weights for Deep Domain Adaptation.

Artem Rozantsev Mathieu Salzmann Pascal Fua

Automated Latent Fingerprint Recognition.

Kai Cao Anil K. Jain

Accurate 3D Reconstruction from Small Motion Clip for Rolling Shutter Cameras.

Sunghoon Im Hyowon Ha Gyeongmin Choe Hae-Gon Jeon Kyungdon Joo In So Kweon


Volume 41, Number 3, March 2019
HARD-PnP: PnP Optimization Using a Hybrid Approximate Representation.

Simon Hadfield Karel Lebeda Richard Bowden

Compressive Binary Patterns: Designing a Robust Binary Face Descriptor with Random-Field Eigenfilters.

Weihong Deng Jiani Hu Jun Guo

What Do Different Evaluation Metrics Tell Us About Saliency Models?

Zoya Bylinskii Tilke Judd Aude Oliva Antonio Torralba Frédo Durand

SurfCut: Surfaces of Minimal Paths from Topological Structures.

Marei Algarni Ganesh Sundaramoorthi

Self Paced Deep Learning for Weakly Supervised Object Detection.

Enver Sangineto Moin Nabi Dubravko Culibrk Nicu Sebe

Searching for Representative Modes on Hypergraphs for Robust Geometric Model Fitting.

Hanzi Wang Guobao Xiao Yan Yan David Suter

Robust and Globally Optimal Manhattan Frame Estimation in Near Real Time.

Kyungdon Joo Tae-Hyun Oh Jun-Sik Kim In So Kweon

Recursive Nearest Agglomeration (ReNA): Fast Clustering for Approximation of Structured Signals.

Andrés Hoyos Idrobo Gaël Varoquaux Jonas Kahn Bertrand Thirion

Recurrent Face Aging with Hierarchical AutoRegressive Memory.

Wei Wang Yan Yan Zhen Cui Jiashi Feng Shuicheng Yan Nicu Sebe

Mixed Supervised Object Detection with Robust Objectness Transfer.

Yan Li Junge Zhang Kaiqi Huang Jianguo Zhang

Learning Hyperedge Replacement Grammars for Graph Generation.

Salvador Aguiñaga David Chiang Tim Weninger

Improving Shadow Suppression for Illumination Robust Face Recognition.

Wuming Zhang Xi Zhao Jean-Marie Morvan Liming Chen

Hierarchical Scene Parsing by Weakly Supervised Learning with Image Descriptions.

Ruimao Zhang Liang Lin Guangrun Wang Meng Wang Wangmeng Zuo

FCSS: Fully Convolutional Self-Similarity for Dense Semantic Correspondence.

Seungryong Kim Dongbo Min Bumsub Ham Stephen Lin Kwanghoon Sohn

Evaluating the Group Detection Performance: The GRODE Metrics.

Francesco Setti Marco Cristani

Empirical Bayesian Light-Field Stereo Matching by Robust Pseudo Random Field Modeling.

Chao-Tsung Huang

Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance.

Aneta Bera Przemyslaw Klesk Dariusz Sychel

A Systematic Evaluation and Benchmark for Person Re-Identification: Features, Metrics, and Datasets.

Srikrishna Karanam Mengran Gou Ziyan Wu Angels Rates-Borras Octavia I. Camps Richard J. Radke


Volume 41, Number 2, February 2019
Semi-Supervised Discriminative Classification Robust to Sample-Outliers and Feature-Noises.

Ehsan Adeli Kim-Han Thung Le An Guorong Wu Feng Shi Tao Wang Dinggang Shen

Upper and Lower Tight Error Bounds for Feature Omission with an Extension to Context Reduction.

Ralf Schlüter Eugen Beck Hermann Ney

Subspace Clustering by Block Diagonal Representation.

Canyi Lu Jiashi Feng Zhouchen Lin Tao Mei Shuicheng Yan

Robust Structural Sparse Tracking.

Tianzhu Zhang Changsheng Xu Ming-Hsuan Yang

Online Localization and Prediction of Actions and Interactions.

Khurram Soomro Haroon Idrees Mubarak Shah

Multivariate Regression with Gross Errors on Manifold-Valued Data.

Xiaowei Zhang Xudong Shi Yu Sun Li Cheng

Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy.

Tadas Baltrusaitis Chaitanya Ahuja Louis-Philippe Morency

Metric Learning for Multi-Output Tasks.

Weiwei Liu Donna Xu Ivor W. Tsang Wenjie Zhang

Learning Two-Branch Neural Networks for Image-Text Matching Tasks.

Liwei Wang Yin Li Jing Huang Svetlana Lazebnik

Learning Pose-Aware Models for Pose-Invariant Face Recognition in the Wild.

Iacopo Masi Feng-Ju Chang Jongmoo Choi Shai Harel Jungyeon Kim KangGeon Kim Jatuporn Toy Leksut Stephen Rawls Yue Wu Tal Hassner Wael AbdAlmageed Gérard G. Medioni Louis-Philippe Morency Prem Natarajan Ram Nevatia

Learning Multi-Task Correlation Particle Filters for Visual Tracking.

Tianzhu Zhang Changsheng Xu Ming-Hsuan Yang

ℓ0TV: A Sparse Optimization Method for Impulse Noise Image Restoration.

Ganzhao Yuan Bernard Ghanem

Exploiting Negative Evidence for Deep Latent Structured Models.

Thibaut Durand Nicolas Thome Matthieu Cord

Dynamic Structure Embedded Online Multiple-Output Regression for Streaming Data.

Changsheng Li Fan Wei Weishan Dong Xiangfeng Wang Qingshan Liu Xin Zhang

Disambiguating Visual Verbs.

Spandana Gella Frank Keller Mirella Lapata

Depth from a Light Field Image with Learning-Based Matching Costs.

Hae-Gon Jeon Jaesik Park Gyeongmin Choe Jinsun Park Yunsu Bok Yu-Wing Tai In So Kweon

Analysis of Spatio-Temporal Representations for Robust Footstep Recognition with Deep Residual Neural Networks.

Omar Costilla-Reyes Rubén Vera-Rodríguez Patricia Scully Krikor B. Ozanyan

A Benchmark Dataset and Evaluation for Non-Lambertian and Uncalibrated Photometric Stereo.

Boxin Shi Zhipeng Mo Zhe Wu Dinglong Duan Sai-Kit Yeung Ping Tan


Volume 41, Number 1, January 2019
Truncated Cauchy Non-Negative Matrix Factorization.

Naiyang Guan Tongliang Liu Yangmuzi Zhang Dacheng Tao Larry S. Davis

The Atlas Structure of Images.

Lewis D. Griffin

Revisiting Superquadric Fitting: A Numerically Stable Formulation.

Narunas Vaskevicius Andreas Birk

Probabilistic Dimensionality Reduction via Structure Learning.

Li Wang Qi Mao

Panoptic Studio: A Massively Multiview System for Social Interaction Capture.

Hanbyul Joo Tomas Simon Xulong Li Hao Liu Lei Tan Lin Gui Sean Banerjee Timothy Godisart Bart C. Nabbe Iain A. Matthews Takeo Kanade Shohei Nobuhara Yaser Sheikh

Multi-Scale Deep Reinforcement Learning for Real-Time 3D-Landmark Detection in CT Scans.

Florin C. Ghesu Bogdan Georgescu Yefeng Zheng Sasa Grbic Andreas K. Maier Joachim Hornegger Dorin Comaniciu

MPIIGaze: Real-World Dataset and Deep Appearance-Based Gaze Estimation.

Xucong Zhang Yusuke Sugano Mario Fritz Andreas Bulling

Large-Scale Image Geo-Localization Using Dominant Sets.

Eyasu Zemene Yonatan Tariku Tesfaye Haroon Idrees Andrea Prati Marcello Pelillo Mubarak Shah

Kernel Clustering: Density Biases and Solutions.

Dmitrii Marin Meng Tang Ismail Ben Ayed Yuri Boykov

HyperFace: A Deep Multi-Task Learning Framework for Face Detection, Landmark Localization, Pose Estimation, and Gender Recognition.

Rajeev Ranjan Vishal M. Patel Rama Chellappa

Head and Body Orientation Estimation Using Convolutional Random Projection Forests.

Donghoon Lee Ming-Hsuan Yang Songhwai Oh

From Images to 3D Shape Attributes.

David F. Fouhey Abhinav Gupta Andrew Zisserman

Face Alignment in Full Pose Range: A 3D Total Solution.

Xiangyu Zhu Xiaoming Liu Zhen Lei Stan Z. Li

Directional 3D Wavelet Transform Based on Gaussian Mixtures for the Analysis of 3D Ultrasound Ovarian Volumes.

Boris Cigale Damjan Zazula

Dependence Models for Searching Text in Document Images.

Ismet Zeki Yalniz R. Manmatha

CROification: Accurate Kernel Classification with the Efficiency of Sparse Linear SVM.

Mehran Kafai Kave Eshghi

Color Homography: Theory and Applications.

Graham D. Finlayson Han Gong Robert B. Fisher

Atomic Representation-Based Classification: Theory, Algorithm, and Applications.

Yulong Wang Yuan Yan Tang Luoqing Li Hong Chen Jianjia Pan

State of the Journal.

Sven J. Dickinson